BattleAsya
Owner Claim Server
Status offline
IP play.battleasya.com
Website Visit Website
Players 12/100
Version 1.8
Rank 51
Votes 16
Uptime -100%
Last Check 4 minute(s) ago
Country Philippines
Types EconomyFactionKit PvPMCMMOMini Games


The towny like survival game in survival. They provide fun times in the south east of Asia and in the Americas. This is a very friendly and very accepting community. This server was originally made in the Philippines which is why Asia is it's target demographic.

Filipino Translation

Ang towny tulad ng kaligtasan ng buhay laro sa kaligtasan ng buhay. Nagbibigay sila ng mga oras ng kasiyahan sa timog silangan ng Asya at sa Amerika. Ito ay isang napaka-friendly at napaka-tanggap na komunidad. Ang server na ito ay orihinal na ginawa sa Pilipinas na siyang dahilan kung bakit ang Asya ay target na demograpiko.

Return to Server Page

The towny like survival game in survival. They provide fun times in the south east of Asia and in the Americas. This is a very friendly and very accepting community. This server was originally made in the Philippines which is why Asia is it's target demographic.

Filipino Translation

Ang towny tulad ng kaligtasan ng buhay laro sa kaligtasan ng buhay. Nagbibigay sila ng mga oras ng kasiyahan sa timog silangan ng Asya at sa Amerika. Ito ay isang napaka-friendly at napaka-tanggap na komunidad. Ang server na ito ay orihinal na ginawa sa Pilipinas na siyang dahilan kung bakit ang Asya ay target na demograpiko.

You need to be logged in to claim this server!

Login Return to Server Page